Tilbage til oversigtl

Undvik typiska påbud från Arbetsmiljöverket

Varje år anmäls flera tusen arbetsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar i Sverige. Inom de olika branscherna är det ofta samma sak som går fel. Det betyder att olyckorna potentiellt kan undvikas. Det kräver dock att ni sätter fokus på att förebygga några enkla men avgörande risker.

Fall och överbelastning ger skador på verkstaden

I bilbranschen har det dessvärre varit en stigande tendens bland antalet anmälda olyckor. De vanligaste skadorna är stukningar, sårskador och benbrott. De stukningar och benbrott som uppstår på svenska verkstäder sker oftast till följd av överbelastning från tunga lyft, fall och snubblingar eller kollisioner med saker och personer. Sårskadorna uppstår i regel i förbindelse med sliparbete eller liknande arbetsuppgifter.

På många av de svenska verkstäderna har däcken också en stor del av skulden. Föreställ dig att ett hjul på ca 18 kg ska flyttas runt manuellt fyra gånger under loppet av en arbetsprocess. Det är vardagen för alltför många som inte har nödvändiga hjälpmedel att ta till för de tunga uppgifterna och det ger problem med rygg, skuldror och knän. 

Att undvika arbetsolyckor är bra ekonomiskt

Arbetsskadorna är inte endast dyra för den medarbetare som kommer till skada. Det kan de också bli för verkstaden. Du ska både betala lön till den medarbetare som är sjukanmäld och leva med den förlorade förtjänsten. Den sjukanmälda kollegan kan ju inte generera omsättning i sjukperioden. 

Därför är säkerhet på verkstaden och förebyggandet av arbetsolyckor ett centralt område att sätta fokus på oavsett om du har ett litet däckcenter med endast dig själv eller en stor verkstad med många anställda.

Det är ditt ansvar som arbetsgivare att säkerställa säkerheten på arbetsplatsen. Du ska se till att alla medarbetare har tillgång till bruksanvisningar och att de har fått utbildning i användning av de olika maskinerna. Här kan ni med fördel ta ett snack om de risker som är knutna till användning av maskinen. 

Dessutom uppmanar vi alltid till att tänka på ergonomi. Har ni rätt arbetsställning till alla uppgifter? Eller finns det potential till förbättring? Det kan vara allt ifrån små ändringar i rutiner till större investeringar i exempelvis hydrauliska lyftbord som kan anpassas till varje enskild medarbetare och arbetsuppgift.

Typiska påbud från Arbetsmiljöverket

Det är Arbetsmiljöverket som behandlar anmälda arbetsskador och olyckor. Dessutom utför de inspektioner. Här kan de ge påbud till verksamheter som inte lever upp till lagstiftningen för arbetsmiljö. Det finns en rad olika typer av påbud. Gemensamt för alla är att du ska handla snabbt. 

Det finns några typer av termer och åtgärder som du med fördel bör känna till: inspektionsmeddelande, föreläggande, förbud och sanktionsavgift.

Inspektionsmeddelande ges efter utförd inspektion som beskriver eventuella brister och det är upp till arbetsgivaren att frivilligt rätta till de fel som har påträffats. Brevet är inte juridiskt bindande men rättas felen inte till kan det bli tal om ett föreläggande eller böter. 

Föreläggande innebär att den som fått föreläggandet är skyldig att åtgärda ett problem. Ett problem som inte åtgärdas är förenat med vite och den som inte följer föreläggandet kan alltså bli skyldig att betala en summa pengar.

Förbud utfärdas av en myndighet vilket innebär att den beslutet gäller är förbjuden från att utföra en viss handling. Att bryta mot förbudet är förenat med vite.

Sanktionsavgift kan utfärdas om det vid en inspektion upptäcks någonting som bryter med arbetsmiljöreglerna. Arbetsgivaren blir då skyldig att betala en sanktionsavgift.

Kundeanmeldelser

offer banner