Privat Erhverv
365 dages fuld returret
Dag-til-dag levering
Komplet reservedelslager
Salg til private og erhverv 6915 9100


Tilbage til oversigtl

Guide til valg af kompressor - vælg rigtigt fra starten

Guide til valg af kompressor - vælg rigtigt fra starten

Når vi nu har så stort et sortiment af forskellige kompressorer, hvordan vælger du så den bedste til netop dit behov?

Det og hvad du generelt bør overveje, før du anskaffer dig en kompressor, ser vi nærmere på i denne artikel.

De første overvejelser

Det første du skal overveje, når du skal vælge kompressor, er, hvad du skal bruge den til og hvor meget kontinuerlig luft, det kræver. Skal du f.eks. bruge den til at drive en sømpistol, skal du ikke bruge ret meget luft, hver gang du slår et søm i med den.

Men skal du bruge den til en luftskruenøgle eller andre luftværktøjer, til at pumpe dæk op med, til sprøjtemalingsopgaver eller andre opgaver, der kræver et længerevarende, konstant lufttryk, er det en helt anden sag.

Luftmængde og lufttryk

Uanset anvendelsen skal du først og fremmest sørge for, at den kompressor du vælger, altid kan levere luftmængde og lufttryk nok til, at du får det optimale udbytte af det værktøj, du anvender kompressoren til at drive. Derved undgår du at belaste motoren på kompressoren unødigt, f.eks. ved at den skal køre næsten hele tiden for at kunne følge med luftbehovet og at du bliver sinket i dit arbejde, fordi du skal vente på at kompressoren kommer op i tryk.

Det er bedst at vælge en kompressor, der har en større kapacitet end det behov, du reelt set har – når kompressoren er spidsbelastet. Omvendt kan kompressoren godt trække et luftværktøj, der har et større forbrug end kompressorens effektive ydelse, hvis det kun skal køre i kortere tid ad gangen. Så helt så lige til er det ikke at gennemskue - og de beregninger, du kan stille op, kan derfor kun bruges som en rettesnor.

Oftest bruger du jo kun det enkelte værktøj kortvarigt, så selv om I er flere, der bruger kompressoren samtidig, behøver det ikke at belaste den nævneværdigt.

Hvor meget luft har jeg brug for?

Hvis du vil foretage en beregning af, hvor stor en luftmængde du har brug for, skal du starte med at se på det angivne forbrug på hver af de værktøjer, du påtænker at anvende med kompressoren. Det opgives oftest i kubikmeter i minuttet (m3/min), liter i minuttet (l/min) eller liter i sekundet (l/s), lige som der opgives ved hvilket lufttryk det angivne forbrug er gældende.

Dernæst skal du kigge på, hvor mange stykker værktøj, kompressoren skal kunne trække samtidig. Er I f.eks. flere på værkstedet, skal kompressoren kunne give luft nok, selv om der er flere, der bruger luftværktøj samtidig. For at beregne det samlede nødvendige luftforbrug, bør du derfor tage udgangspunkt i det mest luftkrævende værktøj og gange forbruget op med det antal medarbejdere, der skal bruge det værktøj på samme tid.

Tankens vs. motorens størrelse

Når du vælger kompressor, er det også vigtigt, at der er det rigtige forhold mellem tank og motor. Jo større motor, jo hurtigere fyldes tanken med luft og jo hurtigere kommer kompressoren op på fuldt arbejdstryk.

Kompressoren skaber trykluft ved at en el-motor trækker et stempel i kompressorblokken – der i princippet fungerer som en stor cykelpumpe – som pumper luften ind i trykbeholderen.

Derfor er det en god ide at vælge en kompressor med en forholdsvis stor slagvolumen i forhold til tankstørrelsen, så den giver så meget luft som muligt, lige så snart den starter op. Selv om der altid vil være noget luft tilbage i tanken, når den har været slukket, vil det ikke have tryk nok til, at det kan drive værktøjet fra starten. Så jo større mængde luft der kan pumpes ind i tanken fra starten af, jo hurtigere kan kompressoren komme op på det rigtige arbejdstryk.

Tanken har som sådan ikke noget med kompressorens ydeevne at gøre. Ydeevnen bestemmes udelukkende af, hvor stor mængde trykluft kompressormotoren og kompressorblokken sammen kan generere. Tanken fungerer udelukkende som en buffer og jo større tank kompressoren er udstyret med, jo længere tid går der mellem, at motoren skal køre.

Eftersyn på tankene

Når tanken på kompressoren kommer med en effekt/volumen størrelse på mere end 1000, skal der laves tank inspektion 2 gange om året.

Værdien udregnes ved at tage max trykket i tanken ganget med tankens størrelse, se et par eksempler på udregningen nedenfor.

-        En kompressor med 90 L tank og et max tryk på 10 bar, vil give en værdi på 900

-        En kompressor med 120 L tank og max tryk på 10 bar, vil give en værdi på 1200

Da der altid er en omkostning forbundet med et eftersyn, anbefaler vi næsten altid at man køber en kompressor med 2 stk. 90 L tanke i stedet for, på den måde får du en stor tankkapacitet og undgår inspektionskravene.

Hvorfor har vi kun to kompressorer i vores produktsortiment?

Når der nu er så mange parametre at tage hensyn til, når det gælder valg af kompressor, kan du sikkert fristes til at spørge, hvorfor vi så kun har to kompressorer at vælge imellem?

Det skyldes først og fremmet et ønske om at holde lageromkostningerne nede til såvel forskellige kompressormodeller som de tilhørende reservedele. Jo flere forskellige modeller vi ønskede at sælge, jo større lagerbinding ville vi få.

Derfor har vi nøje udvalgt to kompressormodeller fra Reno, der har produceret kompressorer siden 1952. Så her er vi sikker på, at vi har fundet en leverandør, der ved, hvad de har med at gøre.

Vi har valgt to af deres mest gennemprøvede kompressorer i størrelser, der passer til både kraftigt hobbybrug og det lille værksted eller til det større værksted med mange arbejdspladser og intensivt brug af trykluftværktøj.

Begrænsningen til to modeller betyder samtidig, at vi køber rigtig mange kompressorer hjem og kan derfor få dem til en rigtig god pris og at vi altid lagerfører samtlige reservedele. To faktorer der kommer dig til gavn som kunde – både på salgsprisen og leveringstiden på reservedelene.

En god tjeklist til valg af kompressor indeholder derfor:

-        Max tryk som det største luftværktøj skal bruge

-        Hvor mange medarbejdere er koblet på samme kompressor

-        Skal den kører hele døgnet eller arbejder i kun i dags timerne

-        Er der nogle maskiner som kræver et konstant tryk, som regel industrimaskiner

-        Har vi behov for en stor tank eller kan vi nøjes med flere mindre tanke (små tanke skal ikke have tankinspektion)

Er det nødvendigt at der er så mange forskellige modeller at vælge imellem?

Vi har igennem de sidste 10 år opbygget et stort kendskab til kompressorer, og fundet ud af hvad der er vigtigt i dagligdagen.

Derfor har vi fået flere og flere kompressorer ind i sortimentet, så der er noget for enhver smag.

Vi kan dog også se at der er nogle bestsellere iblandt. F.eks. en 90 L KGK-kompressor med 4 hk motor. Den vil for mange 1 mands værksteder være en fin løsning og med mulighed for at udbygge med en ekstra tank.

Derudover er kompressoren med 2x90 L tanke og 5,5 hk motor fra KGK også en stor bestseller, den vil opfylde behovene for værksteder med 3-4 med arbejder, og samtidig er den under grænsen for tankinspektion.

Så uanset dit trykluftsbehov, har vi den kompressor, du har brug for. Tjek vores kompressorer ud her.

Kundeanmeldelser

offer banner