Tilbage til oversigtl

Guide till val av kompressor – välj rätt från start

 

När vi nu endast säljer två olika kompressorer, hur väljer du den bästa för just ditt behov?

Det och vad du generellt bör överväga innan du skaffar en kompressor ser vi närmare på i denna artikel.

De första övervägningarna

Det första du ska överväga när du ska välja kompressor är vad du ska använda den till och hur mycket kontinuerlig luft det kräver. Ska du t. ex. använda den till att driva en spikpistol så behöver du inte använda speciellt mycket luft varje gång du slår i en spik.

Men ska du använda den till en luftskruvdragare eller andra verktyg för att pumpa upp däck, spraymålningsuppdrag eller andra uppgifter som kräver ett långvarigt konstant lufttryck är det en helt annan femma.

Luftmängd och lufttryck

Oavsett användning ska du först och främst se till att den kompressor du väljer alltid kan leverera luftmängd och lufttryck nog att få det optimala utbytet med det verktyg du driver med hjälp av kompressorn. Därigenom undgår du att belasta motorn på kompressorn onödigt mycket genom att t.ex. köra nästan hela tiden för att kompressorn ska kunna hänga med i ditt behov av luft och att du blir försenad i ditt arbete för att du ska vänta på att kompressorn kommer upp i tryck.

Det är bäst att välja en kompressor som har större kapacitet än det behov du egentligen har – speciellt när kompressorn är spetsbelastad. Omvänt så kan kompressorn absolut driva ett luftverktyg som har ett större förbruk än kompressorns effektiva maximala återgivning av luft om det endast ska köras i korta omgångar. Så det är helt enkelt inte lätt att genomskåda och de beräkningar du kan ställa upp kan därför endast användas som en riktlinje.

Oftast använder du ju det enskilda verktyget under kort tid så även om ni är flera som använder kompressorn samtidigt behöver det inte nödvändigtvis belasta den speciellt mycket.

Hur mycket luft har jag användning av?

Om du vill utföra en beräkning av hur stor luftmängd du har behov av så ska du starta med att titta på det angivna förbruket på varje verktyg du planerar att använda med kompressorn. Det anges i kubikmeter i minuten (m3/min), liter i minuten (l/min) eller liter i sekunden (l/s), precis som det uppges vid vilket lufttryck det angivna förbruket är gällande.

Sedan ska du kika på hur många verktyg kompressorn ska kunna driva samtidigt. Är ni t. ex. flera på verkstaden ska kompressorn kunna ge tillräckligt med luft även om det är flera som använder verktygen samtidigt. För att beräkna det totala nödvändiga luftförbruket bör du ta det mest luftkrävande luftverktyget i utgångspunkt och multiplicera förbruket gånger antal arbetsplatser som finns.

Summan av dessa bör helst inte överstiga kompressorns totala effektiva prestationsförmåga nämnvärt så länge det är tal om vanliga luftverktyg som endast används i korta perioder åt gången. Talar vi däremot om spraypistoler och liknande verktyg som används i längre perioder åt gången bör det totala förbruket inte överstiga kompressorns effektiva luftåtergivning.

Tankens vs motorns storlek

När du väljer kompressor är det också viktigt att det är rätt förhållande mellan tank och motor. Ju större motor, desto snabbare fylls tanken med luft och desto snabbare kommer kompressorn upp i fullt arbetstryck.

Kompressorn skapar tryckluft genom att en 400V elmotor med hjälp av en rem drar i en kolv i kompressorblocket – som i princip fungerar som en stor cykelpump – som i sin tur pumpar in luften i tryckbehållaren.

Därför är det en god idé att välja en kompressor med förhållandevis stor slagvolym i förhållande till tankstorleken så att den ger så mycket luft som möjligt när den startas upp. Även om det alltid kommer vara lite luft kvar i tanken när den har varit avstängd kommer den inte ha tryck nog att driva verktyget från start. Så ju större mängd luft som kan pumpas in i tanken från start ju snabbare kan kompressorn komma upp i rätt arbetstryck.

Tanken har inte något med kompressorns maximala förmåga att generera luft som så att göra. Den faktorn bestäms uteslutande av hur stor mängd tryckluft kompressormotorn och kompressorblocket kan åstadkomma tillsammans. Tanken fungerar enbart som en buffert och ju större tank kompressorn är utrustad med ju längre tid går det mellan att motorn behöver köras.

Varför har vi endast två kompressorer i vårt produktsortiment?

När det nu är så många parametrar att ta hänsyn till när det gäller val av kompressor kan du säkert frestas att fråga varför vi bara har två kompressorer att välja mellan?

Det skylls först och främst på en önskan att hålla lagerkostnaderna nere för både olika kompressormodeller och på tillhörande reservdelar. Ju fler olika modeller vi önskar att sälja det större ekonomisk bindning på lagret kommer vi att få.

Därför har vi noga valt ut två kompressormodeller från Reno som har producerat kompressorer sedan 1952. Så här är vi säkra på att vi har funnit en leverantör som vet vad de sysslar med.

Vi har valt två av deras mest vältestade kompressorer i storlekar som passar till både större hobbyanvändning och den lilla verkstaden eller till den större verkstaden med många arbetsplatser och intensiv användning av luftverktyg.

Begränsningen till två modeller betyder samtidigt att vi köper hem riktigt många kompressorer och kan därför få dem till ett riktigt bra pris och att vi alltid har alla reservdelar på lager. Två faktorer som är nyttiga för dig som kund – både sett till priset och leveranstiden på reservdelarna.

Om våra kompressorer

Den minsta modellen ger dig möjlighet att välja en kompressor md en tank under 100 liter – så slipper du den årliga lagpliktiga besiktningen – som kan ge tillräckligt med tryckluft även till en mindre bilverkstad med 2 - 3 arbetsplatser. Denna kompressor är utrustad med två snabbkopplingar så att två verktyg snabbt kan anslutas till kompressorn.

Den stora modellen har en 270-liters tank och kräver därför en årlig besiktning. Den kan med fördel placeras i ett separat rum eller i ett skjul utomhus och är utrustad med en ½” luftkoppling så att den kan anslutas till ert existerande luftfördelningssystem. Med en effektiv generering av luft på 500 liter i minuten kan den driva riktigt många luftverktyg samtidigt.

Båda kompressorerna kan leverera ett maximalt tryck på 10 bar vilket även borde räcka till pumpning av större lastbils- och entreprenörsmaskindäck.

Så oavsett vilket behov av tryckluft du har så förser vi dig med den kompressor du behöver. Ta en titt på våra kompressorer här..

Kundeanmeldelser

offer banner