Privat Erhverv
365 dages fuld returret
Dag-til-dag levering
Komplet reservedelslager
Salg til private og erhverv 6915 9100


Tilbage til oversigtl

Så blir du redo för montage av 2-pelarlyft

När du ska göra klart för montage av en 2-pelarlyft ska du vara säker på att betonggolvet är tjockt nog och att du har rätt strömanslutning tillgänglig.

Som tur är kan du ladda ner manualen från produktsidan så att du kan gå igång med att förbereda uppställningsplatsen i god tid innan lyften kommer hem.

När du köper lyftar och andra maskiner från Nima Lift har du alltid har alla manualer och datablad tillgängliga på vår hemsida. Det betyder att redan innan du köper lyften kan hämta manualen och se hur du monterar den när den kommer hem och vilka krav dina lokaler ska uppfylla för att säkert kunna sätta upp lyften.

Var ska jag ställa lyften?

Den första frågan som säkert tränger sig på är var du ska ställa lyften. Har ni redan en lyft på verkstaden är det upplagt för att den ska stå där den gamla lyften stod.

Det viktigaste är att det är gott om plats runt lyften och att lyften inte står i vägen och blockerar annan trafik i verkstaden när en bil blir lyft på den. Det är också viktigt att det är enkelt att köra på och av lyften utan att du ska behöva backa fram och tillbaka med bilen.

I utgångspunkt ska lyften placeras så att det är minimum 1,5 meter från lyftens pelare till andra förankrade objekt i lokalen – det kan vara andra lyftar, maskiner, väggar eller bärande pelare. Därmed kommer du enkelt ur bilen när du har kört upp den på lyften samt kommer runt bilen när du ska arbeta på den.

Är lokalen inte speciellt lång får du eventuellt överväga att exempelvis placera lyften vinklad mot en vägg eller på ett sätt som inte blockerar tvärriktningen i lokalen. Det kräver dock att du kommer ihåg att säkerställa att det är tillräckligt med plats framför framänden på bilen.

Det ska du ha koll på innan du börjar montera

Vår kan bära fordon på upp till 4 ton. Det ställer dock särskilda krav på golvtjocklek och betongkvalitet då hela vikten av fordonet är fördelat på endast två stöttningspunkter: pelarna på var sida av 2-pelarlyften.

Kraven på golvet, strömanslutning, arbetstemperatur och så vidare hittar du i de tekniska specifikationerna under Beskrivning-delen för lyften i fråga.

Se till att du har minimum 18 cm betonggolv

För att betonggolvet ska kunna bära när lyften är under maximal belastning ska betongen som minimum vara 18 cm eller 180 mm tjockt där lyftens pelare ska monteras.

Har du inte konstruktionsritningarna över golvet i verkstaden finns det endast ett sätt att ta redo på om betonglagret är tjockt nog. Nämligen att borra hål hela vägen igenom med en betongborr och mäta tjockleken.

Det kan låta dramatiskt men om du är klok väljer du att borra där du ska montera lyften. Då är det enklare att täcka hålet. Det kräver dock att du först har försäkrat dig om att det t. ex. inte ligger elektriska ledningar, golvvärmeslangar eller vattenledningar där du har tänkt att borra.

Till själva genomborrningen ska du använda en kraftig borrhammare med slag och en borr som är minimum 18 cm lång. Är borren inte lång nog för att borra hela vägen igenom så vet du inte om betonglagret är tjockt nog och om du borrar igenom lagret kan du mäta betongens tjocklek med hjälp av borren.

Genom att borra igenom betongen får du också reda på om betongen är kompakt eller om det finns hålrum eller andra saker som kan försvaga betongens styrka och bärförmåga. Om du borrar igenom ska du komma ihåg att fylla igen hålet så att det inte kan tränga upp vatten och fukt underifrån.

Lyften kräver 400 Volt ström

För att använda lyften ska du ha en 400 Volts strömanslutning i närheten av lyften. Det är det som blev kallat för ”Kraft” eller 380 Volt ström i gamla dagar. Det kräver särskilt säkra stickkontakter som av säkerhetsmässiga grunder bör vara utrustade med en egen brytare.

Har du inte 400 Volt ström i byggnaden kan det ta ett tag att få det installerat. Det ska dras hela vägen in i huset från elverkets strömkablar i vägen. Det är dock ovanligt att det tar tid eftersom de flesta hushåll idag är utrustade med 400 Volts strömanslutning.

Läs och följ bruksanvisningen

Innan du börjar montera lyften bör du läsa igenom bruksanvisningens avsnitt om montering grundligt. Se till att du har läst och förstått alla steg om uppackning och uppställning samt att spara alla muttrar och bultar och så vidare när du packar upp lyften samt att täta alla oljekopplingar med pack-tejp innan de monteras.

När du borrar hål för montering av pelarna kan du använda hålen i pelarna som borrmall. Då är du säker på att borrhålen passar 100 % korrekt.

När lyften är uppställd är det viktigt att du efterspänner alla montagebultar i golvet så att pelarna inte ger efter. Dra även åt dem när du har eller har haft den första bilen uppe på lyften.

Vänj dig också till att spänna bultarna med jämna mellanrum – t. ex. en gång varje månad i förbindelse med städning eller rengöring i verkstaden. Bultarna kan bli lösa som resultat av dagliga belastningar från de bilar ni har haft på lyften.

Golvet är inte tjockt eller stabilt nog – vad gör jag?

Visar det sig att golvet i verkstaden inte är tjockt nog kan du naturligtvis gjuta ett nytt golv. Kanske inte i hela verkstaden men minst en yta som motsvarar placeringen av lyften med 1,5 meter hela vägen runt lyften. Det är dock ett stort, dyrt och besvärligt arbete och det är ännu besvärligare om kablar och vatteninstallationer finns i den yta som måste brytas upp.

Det något lättare alternativet är att välja en av våra saxlyftar, t. ex. vår saxlyft till låglyft , som kan lyfta upp till 3 ton på ett betonggolv på minimum 15 cm.

Kundeanmeldelser

offer banner