Tilbage til oversigtl

Sådan gør du klar til montage af 2-søjlet lift

Sådan gør du klar til montage af 2-søjlet lift

Når du skal gøre klar til montage af en 2-søjlet lift, skal du være sikker på, at betongulvet er tykt nok og at du har den rigtige strømtilførsel tilgængelig.

Heldigvis kan du downloade manualen fra produktsiden, så du kan gå i gang med at gøre klar i god tid inden liften kommer hjem.

Når du køber lifte og andre maskiner hos Nima Lift, kan du glæde dig over, at du altid har alle manualer og datablade tilgængelige på vores hjemmeside. Det betyder, at du allerede inden du køber liften, kan hente manualen og finde ud af, hvordan du monterer liften, når den kommer hjem og hvilke krav dine lokaler skal opfylde, for at det er sikkert at sætte liften op.

Hvor skal jeg stille liften?

Det første spørgsmål der sikkert trænger sig på, er, hvor du skal stille liften. Har I allerede en lift på værkstedet, vil det være oplagt at stille den der, hvor den gamle lift stod.

Det vigtigste er, at der er god plads rundt om liften og at liften ikke står i vejen eller blokerer for anden trafik i værkstedet, når der først er en bil hævet op på den. Det er også vigtigt, at det er nemt at køre bilen ind og op på liften, uden at du skal ligge og bakke frem og tilbage med bilen.

Som udgangspunkt skal liften placeres, så der er minimum 1,5 meter fra liftens søjler og til andre forankrede objekter i lokalet – det være sig andre lifte og maskiner, vægge eller bærende søjler. Derved er du sikret god plads til at komme ud af bilen, når den er kørt op på liften, samt til at komme rundt om bilen, når den først er hævet op på liften.

Er lokalet ikke særlig langt, kan du eventuelt oveveje at sætte liften på skrå i lokalet for på den måde at få plads til en bil på liften, uden at spærre tværretningen i lokalet. Det kræver dog, at du husker at sikre, at der er plads nok foran liften til forenden på bilen.

Det skal du sørge for, før du begynder at montere

Vores to-søjlede lift kan bære køretøjer på op til 4 tons. Det stiller dog nogle særlige grav til gulvtykkelse og betonkvalitet, da hele vægten af køretøjet er fordelt på kun 2 støttepunkter: Søjlerne i hver side af den 2-søjlede lift.

Kravene til gulvet, strømtilslutning, arbejdstemperatur og så videre finder du i de tekniske specifikationer på Beskrivelse-fanen for den pågældende lift.

Sørg for minimum 18 cm betongulv

For at betongulvet kan bære, når liften er belastet maksimalt, skal det som minimum være 18 cm – eller 180 mm – tykt, der hvor liftens søjler skal monteres.

Har du ikke konstruktionstegningerne over gulvet i værkstedet, er der kun en måde at finde ud af, hvorvidt betondækket er tykt nok. Nemlig at bore hul hele vejen gennem betondækket med et betonbor og så måle tykkelsen.

Det kan lyde ret vildt, men hvis du er snedig, vælger du at bore der, hvor du skal montere liften. Så er det nemmere at dække hullet. Det kræver dog, at du først har sikret dig, at der ikke ligger f.eks. elektriske installationer, gulvvarmeslager eller vandledninger, der hvor du har tænkt dig at bore.

Til selve gennemboringen skal du bruge en kraftig borehammer med slag og et bor, der er minimum 20 cm langt. Er boret ikke langt nok til at bore hele vejen igennem, er du ikke sikker på, at betondækket er tykt nok og hvis du borer igennem betondækket, kan du måle tykkelsen på betondækket ved hjælp af boret.

Ved at gennembore betondækket finder du også ud af, om betonen er ensartet hele vejen eller der er hulrum eller andre ting, der kan svække betonens styrke og bæreevne. Husk at fylde hullet, hvis du borer igennem, så der ikke kan trænge vand og fugt op fra undergrunden.

Liften kræver 400 Volt strøm

For at bruge liften, skal du have en 400 Volt strømtilførsel i nærheden af liften. Det er det, der blev kaldt for ”Kraft” eller 380 Volt strøm i gamle dage. Det kræver særligt sikre stikkontakter, der af sikkerhedsmæssige grunde bør være udstyret med egen afbryder.

Har du ikke 400 Volt strøm i bygningen, kan der godt gå lidt tid med at få det installeret. For det skal trækkes hele vejen ind i huset fra elværkets strømkabler i vejen. Det er dog et særsyn, da de fleste husstande i dag er udstyret med 400 Volt strømtilførsel.

Læs og følg brugsanvisningen

Før du begynder på at montere liften, bør du læse brugsanvisningens afsnit om montering grundigt igennem. Sørg for at have læst og forstået alle trin i udpakning og opsætning og husk at gemme alle møtrikker, bolte og så videre, når du pakker liften ud og tætne alle oliefittings med pak-tape, inden de monteres.

Når du borer huller til montage af søjlerne, så brug hullerne i søjlerne som boreskabelon. Så er du sikker på at borehullerne passer 100 % korrekt.

Når liften først er sat op, er det vigtigt, at du får efterspændt alle montagebolte i gulvet, så søjlerne ikke kan stå og give sig. Spænd dem også efter en gang til, når du har haft eller mens du har den første bil oppe på liften.

Vend dig også til at spænde boltene med jævne mellemrum – f.eks. en gang hver måned eller i forbindelse med oprydning og rengøring på værkstedet. Boltene kan godt løsne sig en smule som følge af de daglige belastninger fra de biler, I har hævet op på liften.

Gulvet er ikke tykt eller stabilt nok – hvad gør jeg?

Viser det sig, at gulvet i værkstedet ikke er tykt nok, kan du naturligvis vælge at støbe nyt gulv. Måske ikke i hele værkstedet, men i minimum et areal, der svarer til placeringen af liften med 1,5 meter hele vejen rundt om liften. Det er dog et stort, besværligt og dyrt arbejde, der nemt gøres endnu mere besværligt, hvis der er trukket kabler eller vandinstallationer igennem det areal, der skal brydes op.

Det noget lettere alternativ er at vælge en vores saxlifte, f.eks. vores saxlift til klargøring, der kan løfte op til 3,5 tons på et betondæk på minimum 15 cm.

Kundeanmeldelser

offer banner